Olağanüstü Genel Kurul Toplantımız Gerçekleştirildi

26.04.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve sonrasında yayınlanan Yönetmelikler uyarınca tüzük hükümlerimizin Kanun ile uyumlu hale getirilmesi amaçlanarak gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantımız kulüp tesislerinde gerçekleştirilmiştir.

Üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yeni tüzük yasaları değerlendirilerek, tüzüğümüz yasanın gereklilikleri doğrultusunda değiştirilmiştir.

Katılan üyelerimize teşekkür ederiz.