ASİL ÜYELER

BAŞKAN

Hikmet KABUK - Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi

Ayaz KAZALAR - Mali Müşavir

Deniz ILDIR - Mali Müşavir

YEDEK ÜYELER

Çiğdem KAYA - Emekli Bankacı

Egemen ÇETİNER - Mali Müşavir

Murat ÇAĞATAY - Mali Müşavir