Üye Çocuğu Giriş Ödentisi

Üye çocuğu giriş ödentisi 30.000.- TL’dir.

ÜYE ÇOCUĞU’NUN ASLİ ÜYELİĞE GEÇİŞ ŞARTLARI

Tüzük Madde 4 C

C) AİLEVİ ÜYE-AİLEVİ ÜYELİKTEN ASLİ ÜYELİĞE GEÇİŞ- AİLEVİ ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

a) Asli üyenin 20 yaşına giren bekar çocukları eğitimi devam ettiği sürece her yıl öğrenimi devam ettiğini belgelemek kaydıyla - 25 yaşını bitirene kadar ailevi üye sayılır. 25 yaşını doldurduktan sonra 9 ay içinde müracaatları halinde o tarihte asil üye olabilmek için ön görülen giriş ödentisinin % 20 sini ödeyerek Derneğe asil üye olabilirler.