Üye Çocuğu Giriş Ödentisi

Üye çocuğu giriş ödentisi, güncel üye giriş ücretinin % 20'sidir. 

MADDE 4E - AİLEVİ ÜYE-AİLEVİ ÜYELİKTEN ÜYELİĞE GEÇİŞ- AİLEVİ ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

a) Ailevi üye-Ailevi üyelikten üyeliğe geçiş

Ailevi üye, üyenin Türk Medeni Kanunu hükümlerince nikâhlı eşi ve kendisi veya eşi ile kan bağı rabıtası olan veya yasal velayeti altındaki aynı soyadı taşıyan çocuklarıdır. Üye, Tüzük ve Genel Kurulca o yıl için kabul edilen yıllık aidat ödentisini ödeyerek, eş ve çocuklarının ve eşlerinin daha önceki evliliklerinden olan ve ailevi üye statüsü taşımayan çocuklarının kulüpten yararlandırılmasını talep edebilir. Ailevi üyelere, Üye numarası ile fotoğraflı giriş kartı verilir. Üye çocukları evlenmekle ailevi üye statüsünü kaybederler. Üyenin bakmakla yükümlüğü olduğu %60 ve üzeri engelli çocuğu, 25 yaşını doldurmuş veya üniversiteyi bitirmiş olsa bile, Yönetim Kurulu’nca belirlenen ilgili süreler geçmiş olsa dahi , üyeliğe geçme mecburiyeti yoktur. Bu statüdeki %60 ve üzeri engelli çocuklar ,engelleri devam ettiği müddetçe çocuk üye sayılırlar.

Üyenin nikahlı eşi, kulüp sezon açılış tarihi itibari ile 20 yaşından küçük ve bekar çocukları ailevi üye sayılır.

Üyenin 20 yaşına giren bekar çocukları eğitim hayatları devam ettiği sürece her yıl öğrenimi devam ettiğini söz konusu yılın Ocak ayında belgelemek kaydıyla 25 yaşını bitirene kadar ailevi üye sayılır. Ancak kulübün sezon açılış tarihi itibari ile 25 yaşını dolduran ailevi üyenin, ailevi üyeliği sona erer, kulüp tesis, imkân ve olanaklarından faydalanamaz. Ancak ailevi üyeliği sona eren kişi tarafından, en geç 6 (altı) ay içerisinde, yeniden Yönetim Kurulu’na ,üyelik için müracaat edilmesi halinde Tüzük 4.(C) Madde de yazılan hüküm ve esasları uygulanmak şartı ile, o yılki üye giriş ödentisinin %20 si ödenmesi ile yeniden üye olabilme imkânı bulunmaktadır.

b)Ailevi üyeliğin sona ermesi:

1)Kulüp sezon açılış tarihi itibari ile, ailevi üye statüsündeki boşanma davası kesinleşmiş eş, kulüp olanaklarından faydalanamaz. Kulüp olanaklarından faydalanamayan tarafından, faydalanamama tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde üyelik için Yönetim Kurulu’na müracaat edilmesi halinde Tüzüğün 4. madde C fıkrasında yazılan Madde hüküm ve esaslarının yerine getirilmiş olması koşulu ve o yılki üye giriş ödentisinin %20 ‘sini ödemek koşulu ile kişi kulübe üye olabilir.

2)Kulüp açılış tarihi itibari ile zorunlu eğitim hayatını tamamlamış ailevi üyelerin 2 (iki) yıllık süre içerisinde eğitim hayatlarına devam ettiklerine dair belgeleri ibraz etmemeleri halinde ailevi üyelikleri sona erer ve kulüp tesis, imkân ve olanaklarından faydalanamazlar.

Üyelikleri sona eren ailevi üyenin, 6 (altı) ay içerisinde Tüzüğün 4. madde C fıkrasında yazılan Madde hüküm ve koşullarını yerine getirmesi, o yıl ki üye giriş ödentisinin %20’sini ödemesi halinde kulübe üye olabilirler.