20. YÖNETİM KURULU

BAŞKAN

Ercan ÖZBOYACI – İş Adamı

GENEL SEKRETER

Oğuz KUMBARACI – İş Adamı

SAYMAN

A. Hakan TÜFEKÇİLER - Mali Müşavir Bağımsız Denetçi

ASİL ÜYELER

Murat GÜRLE – Sanayici

Mehmet AYAN – Eğitim Yöneticisi

Yusuf Kabil – İş Adamı

Ferit AKTAŞ – İş Adamı

Deniz SERT OKAN – Halkla İlişkiler Uzmanı

Serdar ŞiRAZİ – Doktor

Yasemin KULEİN – Reklamcı

Memduh Latif DİRİK – Avukat

YEDEK ÜYELER

Halil KARAKILIÇ – İş Adamı

Serdar DEVGE – Diş Hekimi

Mehmet GENÇ – Editör

Şafak DEMİREZEN – Avukat

Natali DEMİRCİOĞLU - Dış Ticaret